Onze inkomsten halen we enerzijds uit een jaarlijkse vergoeding die we ontvangen van de gemeente, anderzijds uit giften, adoptiebijdragen en zelf georganiseerde evenementen. We hebben uw hulp broodnodig om onze kattenopvangwerking verder te kunnen zetten. Deze hulp kan variëren van doneren van voeding tot kattenbakvulling, meehelpen als vrijwilliger, financiële steun bieden voor medicatie, neutralisatie, vaccinaties, nodige operaties, …
Voor wie ons financieel kan steunen: BE87 7370 5272 4694

Of je kan ook via bankkaart / betaalapp steunen hier onder:

Of je kan ons ook via Teaming steunen.